×

Su Yalıtımının Önemi


Su Yalıtımı; su ve nemin, ahşap, metal, taş, tuğla gibi materyaller üzerindeki olumsuz etkilerini engelleyerek, binaların uzun zaman sağlıklı, konforlu ve güvenli kalabilmesi için gereken en önemli  etkenlerden biridir.

Binalarda su yalıtımı uygulanmazsa her hangi bir yoldan yapı donatısına sızan su, donarak veya kimyasal tepkimelere girerek donatının özelliğini yitirmesine ve yapının dayanım gücünün düşmesine sebep olur. Suyun binalara verdiği zarar genellikle gözle görülemez, ancak sonuçlarıyla karşılaşıldığında çok geç olabilir. Binaların dayanım gücünün azalması, en ufak bir yer hareketinde ve depremde binalarda çatlak ve kırıkların oluşmasına neden olarak insan hayatının tehlikeye girmesine neden olur.

Su, insan hayatı için ne kadar önemliyse, yapılarımız için de bir o kadar korunulması gereken bir unsurdur.  Uygun su yalıtımı yapılmadığı için binanın su alması, duvarda, küf, mantar, kararma ve diğer organik maddelerin oluşmasına sebep olur. Bu nedenle iç yüzeyde bulunan ahşap gibi doğal malzemelerin çürümesine, sıvaların kabarıp dökülmesine, kolon ve perde duvarlarındaki donatının paslanmasına neden olarak konforumuzun bozulmasına sebep olur. Nem ve nemden kaynaklanan küf binalarda kötü kokuların oluşmasına yol açar. Su yalıtımıyla nemin önlenmesi, konforumuzu olumsuz etkileyen kötü kokulardan da binalarımızı korur. Ekonomik olarak her geçen gün değerlenen binaların uzun ömürlü olması gerekir. Ancak su yalıtımı yapılmadığında, suyun olumsuz etkileri yapıların ömrünü azaltır. Bu da ekonomi açısından önemli bir kayıptır.

Ayrıca ülkemizin %92’si deprem kuşağında bulunmaktadır. Yaşanan depremlerde yıkılan veya hasar gören binaların çoğunda nemden kaynaklanan korozyon olduğu gözlemlenmiştir. Su yalıtımını inşaat aşamasındaki maliyeti, bina maliyetinin yaklaşık %3’ü kadardır. Ancak  binaların sağlamlığının insan hayatı için önemi  göz önünde bulundurulduğunda; su yalıtımının faydası maliyetinden çok daha önemlidir.

Bir yapıda etkin bir su yalıtımı olması için toprak ile temas eden duvarlara, suyun yapı dışında birikebileceği seviyenin altındaki dış duvarlara, temellere, zemine oturan döşemelere, balkonlara, eğimli çatılara, banyo, lavabo, mutfak gibi ıslak hacimlere, suyun içinde kalmasını istediğimiz su deposu, suni gölet ve havuz gibi alanlara yalıtım uygulaması yapılırinalarda (yapılarda) iklim koşullarından kaynaklanan olumsuz etkileri azaltmak veya bu etkilerden korunmak için (insan sağlığını etkileyen faktörleri azaltmak, onarım giderleri ve yatırım maliyetlerini indirgemek, yakıt tasarrufu sağlamak) ısı yalıtımı önemlidir. Isı yalıtımının amacı, binayı olumsuz iklim koşullarından yeterli olarak korumak ve daha konforlu yaşam alanlarının oluşması için zemin hazırlamaktır. İnsanlar yaşadıkları ortamlardaki ısı seviyesinin uygunluğu (sıcak/soğuk) ve bundan dolayı oluşan ısıtma giderleri, binayı oluşturan yapı malzemelerinin birim zamanda ısı yayma özelliklerine bağlıdır. Isı yalıtımı işlemleri uygulanarak binaların ısı yayma kabiliyetleri düzenlenmektedir. Bununla beraber dış ortamın yeterli şekilde mevsimsel ısı etkilerinden korunması ile yüzey ve iç kısımlardaki hacmi saran yapı bileşenlerinde yoğuşma olayını, tesisat borularının donmasını ve bunlardan dolayı oluşan zararları önleyerek, yapının bakım, onarım ve tadilat giderlerini azaltmaktadır.


Copyright 2022 ALTERNATİF YALITIM , web sitesinde her türlü bilgiyi değiştirme, düzeltme ve yayınlama hakkını saklı tutar. Site içeriğinde bulunan bilgiler sadece bilgilendirme amaçlıdır.
“kalitenin değişmez adresi”
Web Tasarım_Medyatör